Symulacje szkoleniowe – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne proponuje się prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja językowa : „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka” i „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ”
  • symulacja strategiczna – „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” i „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin”
  • symulacja zespołowa – „”Ziemia Obiecana” powieść Władysława Stanisława Reymonta i ekranizacji Andrzeja Wajdy” oraz Symulacje i „Kataryzm”
  • gra edukacyjna : „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski” oraz „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • gra decyzyjna : „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” i „Etykieta językowa w komunikacji na danych źródłowych z klient – sprzedawca”
  • gra menedżerska – „Współpraca samorządu lokalnego z miastami partnerskimi na przykladzie miasta Gniezna w latach 2006-2012” i „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne”
  • zabawa językowa – „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska” oraz „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości”
  • zabawa słownikowa – „Wampiry w europejskich tradycjach i kulturze. Mit czy rzeczywistość” oraz „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na studium przypadku Przeglądu Gnieźnieńskiego”
  • zabawa komunikacyjna – „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II” oraz „Przekaz reklamowy a prawo człowieka”