Subwencje na warsztaty zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Opolski Fundusz Regionalny” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano niżej wymienione aplikacje:

 • stworzenie elektronicznej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – treningi interpersonalne
 • wypracowanie modułowego modelu elektronicznego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – szkolenia pracownicze
 • Biznesowe Treningi Coachingowe Na Śląsku – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie pierwszego narodowego Wirtualnego Doradcy Turystycznego – treningi z przywództwa
 • wypracowanie portalu społecznościowego EcoFacepl – treningi HR
 • stworzenie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – szkolenia z delegowania
 • modułowe materiały i technologie ich wytwarzania – warsztaty biznesowe
 • zoptymalizowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej – treningi z konfliktów
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem procesu kamer – szkolenia ze stresu
 • – szkolenia z kreatywności
 • zaudytowanie metodyki i implementacja do produkcji biokominka bezdymnego w spółce Planika Sp z oo – treningi z konfliktów
 • Budowa nowoczesnego zhermetyzowanego parku zbiorników benzynowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa złożonego programu CRM w zakresie zarządzania i dystrybucji certyfikatów kwalifikowanych MobiCert – warsztaty firmowe
 • nowoczesnych urządzeń mobilnych wykorzystujących wspracie hardwareowe – szkolenia miekkie
 • Działalność w biznesie zdigitalizowanym szansą na budowanie innowacyjnej pozycji firmy International Shopping Center Sp z oo – szkolenia zamkniete
 • E-kandydatpl – nowoczesna platforma zdalna określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – treningi negocjacyjne