Symulacje z zarządzania – zagadnienia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Integracyjne rekomenduje się następujące tematy do zaliczenia:

  • symulacja menedżerska : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” oraz „Bioklimat Suwałk”
  • gra menedżerska – „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a” i „Etykieta językowa w komunikacji na studium przypadku klient – sprzedawca”
  • symulacja biznesowa – „Reklama społeczna i inne metody służące zapobieganiu oraz zwalczniu cyberprzemocy w Polsce” i Planszowe Gry Szkoleniowe i „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza”
  • zabawa słownikowa – „O jedności Europy na przykładzie pierwszych tekstów Jana Pawła II” i „Granice wspołczesnego tabu”
  • symulacja kreatywna : „Oczami mężczyzny i kobiety – „Odyseja” Homera i „Penelopiada” Nargaret Atwood” i „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne”
  • zabawa językowa : „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza” i „Analiza mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • zabawa lingwistyczna – „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku” i „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • symulacja strategiczna : „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ” oraz „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej”
  • symulacja komunikacyjna : „Ideał osobowy kobiety na danych źródłowych z świetych kanonizowanych przez Kościoł katolicki” oraz „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim”