Pomoc pieniężna na treningi menedżerskie

Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Śląski Program Społeczny” na dwudniowe Warsztaty Sprzedaż pomoc nabywają wymienione tutaj projekty:

 • Szkolenie Analityków Finansowych w przedsiębiorstwie Wieńczycki Production
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • MARKETINGOWA GRA SYMULACYJNA ON-LINE JAKO nowoczesna INTERAKTYWNA SYMULACJA RYNKU
 • „skok technologiczny Internetu w Gmnie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców”
 • nowoczesna procedura recyklingu tworzyw sztucznych
 • opracowanie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • bezzałogowego.
 • opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29
 • opracowanie i wdrożenie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w SANTE
 • opracowanie i wdrożenie wzorów użytkowych w spółce SOTRONIC sp. z o.o.
 • opracowanie oraz implementacja nowoczesnego urządzenia – Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z procesem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • opracowanie prototypu i uruchomienie do seryjnej produkcji samolotu ultralekkiego.
 • koncepcja do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • struktura reklamowa dla mobilnych serwisów cyfrowych
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię produkcji palet transportowych dla przemysłu motoryzacyjnego
 • model informatyczny B2B do obsługi współpracy serwisowej i automatyzacji przetwarzania zgłoszeń klientów
 • proces rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II
 • stworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego nowoczesne usługi wsparcia procesu audytowego
 • uruchomienie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarzadzania informacją w firmie Sky Share Sp. z o.o.
 • wdrożenie nowoczesnego procesu informatycznego do narzędziowej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • implementacja systemu B2B modelowej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.
 • wdrożenie systemu zarządzania projektami marketingowymi
 • wdrożenie i udostępnienie e-usługi w postaci portalu modowego Powear.pl
 • zbudowanie cyfrowego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • stworzenie internetowego serwisu narzędziowego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.
 • wypracowanie internetowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie kadr