Ogłoszenie – test – Kurs Coachów

Zawiadomienie – test – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów Zarządzania:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym fragmentem zaliczenia winien być temat podstawowe szkolenia z kierowania zadaniami

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Zarządzanie projektami – narzędzia, software, dokumentacja
 • Zarządzanie przez cele – zwiększenie efektywności organizacji
 • szef doskonały-to możliwe


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZALESIA DOLNEGO
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO – ODDZIAŁ W KONINIE
 • URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE „AKRO-BAD”
 • MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA KOBIET
 • FUNDACJA „SZKOŁA III TYSIĄCLECIA”
 • CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – „TRATWA”
 • KUTNOWSKI KOMITET OBRONY BEZROBOTNYCH
 • FUNDACJA TOTO ANIMO
 • KLUB SPORTOWY „SPARTA” PACZKÓW
 • UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
 • CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ
 • MOTOCROSS TEAM RAPACZ KLUB-MTR-OSIELEC
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-REGIONALNE „PRZYSZŁOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA”
 • STOWARZYSZENIE „OKS ODRA” OPOLE