Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr DHM/23 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Plan debata w czasie konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza sprawności implementacji celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Kursy w Kazimierzu
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lwówecki oraz pruszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Jan Kolodziejczyk F.H.U. EURO FARB HURT-DETAL, „FURNEL” S.A., Lafarge Żwirownia Sępólno S.A., Ortostop, „ALTECH” Telewizja Kablowa Henryk Wałaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „MARCEL” , Asseco Poland S.A., Frote.pl Grądziel Hanna Barbara , Instytut Techniki Budowlanej, OxonTech sp. z o.o., SYNERGIA COM Sp. z o.o., Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Aluplastika , Plasma SYSTEM S.A., DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą STUDIO FILMOWE PLUS TV DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.