Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem programu nr DTB/78 3 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Funduszu Oświatowego

Program debata w czasie panelu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Wykłady w Nałęczowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)


 • Grant będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bocheński oraz m. Kalisz

  Upoważnieni beneficjenci to: JANUSZ KACZOR FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, BESTER S.A. , TOM CARS, FENIKS SYSTEM , Roman Orkusz Serwis-Salon RTV-TV Kablowa , NET-SERWIS Sp. z o.o. , ARDATEL s.c., Arkadiusz Czerwonka, Daniel Lewandowski, Artur Wojciechowski, D.A. Glass – Teodora Doros, HFB E-PROJEKT , MOBIFIT sp. z o.o., PZ CORMAY , Terma Technologie Sp. z o.o., Grupa Antares sp. z o.o., P.H.U. DAJMEX, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe Eksport-Import „MIREX”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.