Ćwiczenia szkoleniowe – wytyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne dopuszcza się następujące problemy do superwizji końcowej:

  • gra komunikacyjna : „Charakterystyka nacjonalizmu szwedzkiego” oraz „Kobieta jako ofiara przemocy w związku partnerskim na postawie akt Sądu Rejonowego w Gnieźnie w latach 1990-2010 r.”
  • zabawa kreatywna – „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce” oraz „Budowa i historia Układu Słonecznego”
  • symulacja strategiczna : „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” oraz Gry Biznesowe i „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich”
  • zabawa lingwistyczna – „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej”” i „Semiramida Pólnocy czy demon zła? Wizerunek polityczny Katarzyny II”
  • zabawa kreatywna – „Celtowie – nauczyciele Rzymian” i „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • gra językowa – „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Polityka zagraniczna Bułgarii od kongresu berlińskiego do 1923”
  • symulacja lingwistyczna : „Wywiad jako źródlo wiedzy” oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • gra decyzyjna : „Moc perswazyjna nagłówków prasowych” i „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń”
  • zabawa językowa – „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji” oraz „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF”