<!–more–>Różnego rodzaju gry terenowe dla pracowników cieszą się coraz większą popularnością pośród mniejszych i większych firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem duże zalety, które można odnieść przy organizacji takiego wydarzenia. Właściwie przeprowadzona gra potrafi wzmocnić relacje pomiędzy pracownikami, a poza tym poszerzyć kompetencje tak przydatne na dużej ilości stanowisk.
<br>
Całkiem niedawno z naprawdę dużym rozmachem została zorganizowana przez znaną firmę farmaceutyczną gra szkoleniowa, jaką wielu ludzi uznało za największą w Polsce. Uczestniczyli w niej bowiem wszyscy bez wyjątku zatrudnieni, co dało w rezultacie 450 osób. Poza tym całość była pod opieką trzydziestu pięciu trenerów, jacy odpowiedzialni byli za prowadzenie zajęć z poszczególnymi zespołami.
<br>
Pewną część z tej trenerskiej grupy stanowiła ekipa z firmy organizującej szkolenie, lecz dużą część kadra z koncernu farmaceutycznego. Przyjechali oni wcześniej do hotelu, w jakim wszystko się odbywało, i tam przeszli krótkie szkolenie. Dzięki temu bez większych problemów dawali sobie radę z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był Prezes firmy, który na co dzień interesuje się alpinistyką. Postanowił on wykorzystać swoją pasję i zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę przekazać innym uczestnikom sporo przydatnej wiedzy na temat kierowania zespołem, rozwiązywania sporów i motywowania. Tym samym nawiązał on do zagadnień zespołowej pracy, tak przydatnej we wszystkich firmach.
<br>
W czasie organizowanej gry uczestników podzielono na 25 teamów, jakie przez przez kilkanaście godzin zajmowały się zaplanowanymi celami. Najważniejszą część wspomnianej gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, czyli nietypowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w jakich uczestniczący wykazać się musie dużą dozą zaufania i komunikacji.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończyły się daniem drużynie tak zwanych kart, z jakimi ta musiała się zaznajomić. Podczas analizy kart tak naprawdę pracownicy weryfikowali własne zachowania przez pryzmat pięciu podstawowych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do pracy, którą codziennie wykonują.