Wyjazdy integracyjne – Grudziądzki Program


Wszystkim niżej wymienionym z ukłonami dziękują w imieniu Kierownictwa Fundacji za uwagę przeznaczoną na mecenat naukowy – podpisano: Flawiusz Górski, Filip Wiszowaty, Ernest Ryndak i Czesław Urbaniak

 • Rynek nieruchomości komercyjnych w aspekcie ekonomicznym i przestrzennym
 • Marcowy Kongres Coachów sektora NGO Szkolenia Team Building
 • I Studium Przypadku integracyjne o Rodzinie „Obrazy współczesnej rodziny”
 • IV Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Międzywydziałowe dla doktorów w dyscyplinie Inżynieria produkcji
 • XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY „PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI oraz KODYFIKACJI W ASPEKCIE Z NATO oraz UNIĄ EUROPEJSKĄ”
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Metodologiczna Medioznawców: »Grywalizacja mediów«, czyli o zmianach w komunikacji społecznej oraz V edycja warsztatów metodologicznych medioznawców
 • IX Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Europa pod napięciem. Interesy jak również ekonomia-Wojna oraz terroryzm -Migracje oraz religie”
 • XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów – MKM2015
 • Losy jak również znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej a także Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim.
 • „Medycyna jak również religia (1)”
 • Konferencja Cytometryczna diagnostyka schorzeń limfoproliferacyjnych
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building „Opodatkowanie przedsiębiorstw”
 • Sympozjum Kwartalne Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej nt. „Współczesne techniki spajania tworzyw konstrukcyjnych”
 • XVII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building z wieloetapowego programu „Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie”