Ćwiczenia menedżerskie – grupa doc. Narzymski


Scenki szkoleniowe – literatura pomocnicza na szkolenia:

 • Symulacje Szkoleniowe andragogiczne
 • pomiar potrzeb infrastrukturalnych w ramach środowiska w województwie śląskim
 • Symulacje menedżerskie , doc. C. Boguś
 • Cmentarz Polski w Montmorency
 • Grodziska i zamczyska województwa tarnowskiego
 • Symulacje biznesowe , prof. dr hab. A. Adamiec
 • Między Odrą a Baryczą – szlaki turystyczne
 • Ocena biznesowa realizacji projektów szkoleniowych systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Poradnik organizatora turystyki w zakładzie pracy
 • Sława panie Włodzimierzu
 • Warsztaty krakowskie
 • ,,Turniej Jednego Wiersza”
 • Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski (50)
 • Gardian – Xavier Vertigo (481)
 • Średniowiecze – Teresa Michałowska (1379)
 • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą w świetle przepisów prawnych – Aleksander Hulek (1631)
 • Generał Dezydery Chłapowski (1788-1879) – Andrzej Syta (2295)
 • Żony sławnych mężów – Eugenia Kochanowska (2761)
 • Występy – Erving Goffman (3532)
 • Saga o ludziach lodu (tom 30) – Margit Sandemo (4308)
 • Działalność Władysława Gomułki – Walery Namiotkiewicz (5254)
 • Antologia – Maria Wirterberska (5769)
 • Ostateczna nagroda – Terry Prathett (6305)
 • Przygotujcie się na wielkie udręczenie – John Leary (6668)
 • Gry biznesowe , dr hab. H. Bloch