Zabawy Team Building – Dolnosląśki Panel


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, niniejszym dziękują w imieniu naszego Zarządu za czas poświęcony na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Stanisław Jarczyński, Sylwester Eichwald, Florian Golik i Przemysław Korzeniak

 • Transfer wyników badań naukowych do szkół a także praktyki rolniczej (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Bydgoski Kongres Mentorów Personalnych Spotkania Integracyjne i Team Building
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edukacja, rehabilitacja, turystyka oraz rekreacja
 • Festiwal inicjatyw innowacji pedagogicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stare i wysoce innowacyjne patogeny – bieżące obszary badawcze „
 • Polska a Węgry w dobie wojen monarchii polsko-litewskiej z Zakonem Krzyżackim za panowania Władysława II Jagiełły”
 • Szkoła Jesienna projektu IRRESISTIBLE
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building – Prawa zwierząt w ujęciu filozoficznoprawnym
 • XXI Łódzka Konferencja Kardiologiczna
 • Konferencja Naukowa team building „Kondycja Współczesnego Mężczyzny”
 • Konferencja Naukowa team building „Dystrybucja żywności – zagadnienia edukacyjne formalne”
 • Eutanazja – VI Lubelskie Studium Przypadku integracyjne Karnistyczne
 • 150. urodziny Równań Maxwella
 • X Konferencja „Metrologia Wspomagana Komputerowo” MWK