Informacja – egzamin – Szkolenie Trenerskie

Ogłoszenie – weryfikacja – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Instruktorów Interpersonalnych:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Podstawowym zadaniem jest temat szkolenia z innowacyjności

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • trening radzenia sobie w trudnych rozmowach z klientami
 • Systemy wynagradzania i premiowania
 • Efektywne przekazywanie informacji i komunikowanie perswazyjne
 • Automotywacja i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY
 • FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RADIOKOMUNIKACJI I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
 • TATRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM „RODZINA”
 • FUNDACJA RONALDA MCDONALDA
 • CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH I WOLONTARIATU ZIEMI NYSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO
 • „POMÓŻMY NASZYM PACJENTOM”
 • ZWIĄZEK STRZELECKI „STRZELEC” ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM. GEN. DYW. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO
 • FUNDACJA „MAMA”
 • FUNDACJA BGŻ
 • SIKRET GLIWICE
 • „PRZEMYSKA FUNDACJA ROZWOJU TAŃCA”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POŻYTKU PUBLICZNEGO „LUDZIE WIELKICH SERC DZIECIOM”
 • TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO DYNOWSKIE