Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Trenerów Biznesu:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a potem przygotowanie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Wiodącym elementem pracy jest program podstawowe programy rozwjowe z twórczego myślenia

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie zapasami
 • Standaryzacja pracy
 • Inspirujące przywództwo
 • Z poradnika młodego kierownika, czyli jak współpracować z kolegami po awansie


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY
 • NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: „”THE PSORIASIS ASSOCIATION”””
 • MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KARATE W GRÓJCU
 • TOWARZYSTWO IZERSKIE
 • STOŁECZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU „HALS”
 • FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ „JA I MÓJ DOM”
 • CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
 • „FUNDACJA MIŁOŚCI” PRZY CENTRUM IM.JANA PAWŁA II W CHODZIEŻY
 • STOWARZYSZENIE „NADZIEJA” W MALANOWIE
 • „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SHOTOKAN KARATE KLUB „WASHI – DO”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSEIO W PRZEMYŚLU
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ KLASZTORU PODOMINIKAŃSKIEGO „WSPÓLNE DOBRO”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŁODZI