Gry szkoleniowe – materiały do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Szkoleniowe dopuszczamy następujące tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja biznesowa – „Historia i filmowa legenda „Titanica”” i „Erotyka w życiu codziennym mieszkańców starożytnych Pompejów”
  • zabawa zespołowa : „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć” oraz „Postać starego ojca i królewicza w baśniach i legendach”
  • symulacja kreatywna : „Częstość i intensywność cyklonów tropikalnych w Azji Połuidniowo-Wschodniej na tle ostatniego dwudziestolecia 1992-2011” i Naukowe Gry Biznesowe oraz „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”
  • gra edukacyjna : „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” i „Postać kobiety antycznej Grecji w obserwowanych opiniach”
  • gra słownikowa – „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na studium przypadku powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki”” i „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • zabawa biznesowa : „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)” oraz „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”
  • symulacja strategiczna – „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego” i „Hip hop jako komunikacja subkulturowa”
  • zabawa menedżerska – „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej” i „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich”
  • gra słownikowa : „Literatura polska okresu II wojny światowej” i „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej”