Oceny – szkolenia z integracji zespołów – Training School

Zestawienie zgłoszonych wnioskodawców w programie subwencji Fińskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • 8/T/LUBUSKIE-, Rozpoczęcie produkcji oraz automatyczna reorganizacja na rynek innowacyjnej płyty magnezowej wytwarzanej według własnej, nowo opracowanej technologii., CARBO-MAG SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Certes .
  • D5/X/OPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet poprzez zakup specjalistycznej maszyny fleksograficznej, ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Mindlab
  • C5/S/LUBELSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności Justprint Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu workflow zintegrowanego z systemem e-commerce webprint oraz zakup innowacyjnych środków trwałych umożliwiających przystosowanie do potrzeb nowych produktów poligraficznych na rynek europejski, JUSTPRINT SA, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Homo Creatore
  • F6/G/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Podniesienie konkurencyjności firmy WM Eltar w efekcie wprowadzenia innowacyjnych, zminiaturyzowanych obwodów drukowanych z funkcją uszczelnienia., WM Eltar Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Homo Creatore
  • A0/L/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, unowocześnienie wyników własnych badań w zakresie innowacyjnej produkcji naturalnie bezglutenowych chlebów na naturalnym zakwasie z dodatkiem teff, quinoa oraz chia opartych o innowacyjny wielofazowy proces technologiczny., BALVITEN SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Jacek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Berndson
  • FG4/U/ŁÓDZKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowych i produktowych umożliwiających poszerzenie oferowanych produktów i usług firmy szansą na rozwój oraz dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa., STAN-SZKŁO SA, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Herra. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Homo Creatore
  • DF1/X/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie oprogramowania dla telemedycznego systemu do akwizycji wyników badań i kontaktu z pacjentem dla nowej usługi Spółki Telecare, TELECARE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Schenk Institute
  • DE9/S/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, unowocześnienie innowacji procesowej w produkcji zaawansowanych technologicznie, szczelnych, bezodpływowych zbiorników żelbetowych z zastosowaniem na szambo., GESTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Avenhansen