Dofinansowanie na warsztaty zamknięte


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Strukturalny” do finalnego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • zbudowanie zdalnej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców w zakresie procesowania i obróbki graficznej – treningi pracownicze
 • stworzenie nowoczesnego projektu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia sprzedażowe
 • Kursy Dla Trenerów Wewnętrznych – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu umożliwiającego świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w wynajmie prywatnych kwater turystycznych za pomocą Internetu – treningi z delegowania
 • wypracowanie serwisu elektronicznego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – warsztaty z asertywności
 • stworzenie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – warsztaty z zarządzania czasem
 • progres eksportu przez wypracowanie harmonogramu intensyfikacji importu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – treningi negocjacyjne
 • modelowe rozwiązanie B2B oparte na dwóch modelach Zeus i Westa – szkolenia z przywództwa
 • „sporządzenie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” – treningi handlowe
 • Badania drogą ekspansji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia HR
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – treningi z przywództwa
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw – treningi ze stresu
 • Budowa platformy wielomodelowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji mobilnych – szkolenia interpersonalne
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT – szkolenia HR
 • Działająca w czasie rzeczywistym, elektroniczna struktura z wielokryteriową wyszukiwarką wycieczek, pośrednicząca w rezerwacji imprez turystycznych – treningi z zarządzania projektem
 • zdigitalizowany proces przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Internetu – szkolenia z konfliktów