Projekty integracyjne – wyróżnieni pracownicy

Naszym poniżej wymienionym klientom gorąco składamy wyrazy wdzięczności (oraz przyznajemy opisane poniżej upominki) za czas poświęcony na uzupełnienie kwestionariusza, który analizowali nasi eksperci Mariusz Żyborski, Julian Brzytwa, Elizeusz Gontarz i Gerald Suchecki w badaniu online Częstochowskie Warsztaty Motywacyjne

  • Walenty Wołk-Lewanowicz, Bieliźniarz, Lubartów, wygrywa bilet na moduł coachingowy „ Wykorzystanie mind mapping w zarządzaniu projektami” lub jedną z naszych gier integracyjnych i publikację „Nowe technologie w edukacji”
  • Marceli Grocholski, Zoopsycholog, Radomin, zdobywa wejściówkę na warsztat otwarty „Współpraca w zespołach wirtualnych” lub szkolenie team building i wydawnictwo „Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie. SE 123”
  • Czesław labe, Laborant sekcyjny, Krasnopol, dostaje od nas zaproszenie na trening „ Wykorzystanie mind mapping w zarządzaniu projektami” lub event motywacyjny a dodatkowo wydawnictwo „Inteligencja emocjonalna”
  • Mariusz Raszewski, Antropolog, Uścimów, przesyłamy bezpłatny voucher na wykład „Asystentka – profesjonalny partner w typowym przedsiębiorstwie” lub wybraną naszą grę szkoleniową a także publikację „Wypożyczenia międzybiblioteczne: stan i perspektywy”
  • Mateusz Chajdas, Stenograf, Wiśniowa, przyznajemy rabat na panel dyskusyjny „ Komunikacja z różnymi typami osobowości ” lub imprezę i zabawę team building oraz publikację „Prawo Europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości”
  • Zbi-gniew Kwaśnik, Historyk, Adamów, zapraszamy gratisowo na szkolenie „Warsztat rozwoju przywództwa i umiejętności menedżerskich” lub wybraną naszą grę szkoleniową plus publikację „Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych”
  • Teodor Szwedowski, Laborant sekcyjny, Olkusz, wygrywa bilet na warsztat zamknięty „kierowanie konfliktem – strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz książkę „Zadruga un groupé nationaliste et païen en Pologne”