Ćwiczenia z zarządzania – zagadnienia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne zaleca się tu przedstawione opracowania do superwizji końcowej:

  • symulacja zespołowa : „Smok w politeistycznych mitologiach Europy” i „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • symulacja biznesowa – „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” i „Przetwarzanie i Obserwacja obrazów z kamery terahercowej”
  • gra strategiczna : „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie” i Gry Negocjacyjne i „Internet jako narzędzie globalizacji”
  • gra decyzyjna – „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych” i „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski”
  • gra komunikacyjna – „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe” i „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011”
  • symulacja zespołowa : „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii” oraz „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie”
  • gra językowa – „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego” i „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w”
  • symulacja językowa – „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ” oraz „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku”
  • zabawa menedżerska : „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków” i „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”