Ćwiczenia z zarządzania – założenia do egzaminu


Informujemy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście książki do superwizji końcowej:

  • symulacja biznesowa – „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” oraz „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z pierwszych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna”
  • gra zespołowa – „Turcy w Niemczech-od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne”
  • symulacja komunikacyjna – „Jest w ludzie siła niespożyta…’ Młodopolski obraz wsi w twórczości Jana Kasprowicza” oraz Gry Symulacyjne i „Problem macierzyństwa w dyskursie feministycznym”
  • zabawa kreatywna : „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego” oraz „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego”
  • zabawa biznesowa : „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej” oraz „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych”
  • zabawa komunikacyjna – „Społeczne i ekonomiczne problemy globalizacji – próba analizy” i „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”
  • gra biznesowa : „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego” i „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat”
  • zabawa strategiczna : „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly” i „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na przykładzie Gniezna”
  • symulacja zespołowa – „Prawda życia, prawda ekranu – hiporzeczywistość w społeczeństwie współczesnym” i „Zjawisko janczerstwa na przykładzie Mehmecka Sokdovicia”