Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas wynagrodzenie. Do pewnej ilości dni płaci je właściciel firmy, a potem ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować powiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może powodem groźniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą zupełnie, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w ciągłym stresie. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.