Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat ludzie są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Lecz identyczna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu będzie korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla całości gospodarki, którą będzie napędzał odpowiedni wzrost wypłat. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku liczba ludzi nie mających stałego zatrudnienia może osiągnąć poziom powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dwustu lat, a cały czas pomimo wymyślenia ogromnej ilości urządzeń i maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.