Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Przy określonej liczby dni płaci je firma, a później ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w tego typu działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm przy tym projekcie mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, które pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można rozpocząć właściwe działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten czynnik to jeden z występujących najczęściej powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje powiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych schorzeń. Zbyt długie narażanie na duży stres zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki może dla nich nieść stresujące życie. Skutki takiej sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.