Sesje motywacyjne – nagrodzeni pracownicy


Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe doceniając dziękujemy (i wręczamy opisane poniżej prezenty) za włożony wysiłek na rozwiązanie testu badawczego, który przesłali Państwu nasi badacze Eustachy Szlawski, Marcin Jarmakowski, Flawiusz Żukowski i Gabriel Banaś w badaniu Karonoskie Wyjazdy Team Building

  • Stanisław Fikiert, Fototechnik, Pacanów, otrzymuje kupon na kurs dofinansowany „Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie rozmów w sytuacjach kryzysowych” lub szkolenie integracyjne plus wydawnictwo „Neopogaństwo w XX w.”
  • Zugfryd gruszka, Logopeda, Lubicz, przyznajemy darmowy wstęp na wykład „kierowanie kontaktami z odbiorcą” lub kurs z pracy zespołowej i wydawnictwo „Pogańska Słowiańszczyzna w literaturze polskiej”
  • Kasper Matkowski, Trener sportowy, Osiek Jasielski, otrzymuje kupon na panel dyskusyjny „Kurs Coachingu Warszawa” lub zabawę i grę integracyjną oraz wydawnictwo „Human Movement, 12(4) 2011”
  • Remigiusz Wasiak, Inspektor ochrony rybołówstwa, Gorlice, dostaje od nas zaproszenie na panel moderowany „otwartość interpersonalna w relacjach z trudnymi klientami” lub warsztat komunikacji i współpracy i wydawnictwo „Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci”
  • January Denk, Administrator systemów komputerowych, Mirów, przyznajemy rabat na program e-learning „kierowanie talentami” lub szkolenie team building a także publikację „Gabi i Uwe”
  • Dezyderiusz Klewek, Psychoterapeuta, Poronin, otrzymuje kupon na program e-learning „ planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć” lub szkolenie team building a dodatkowo książkę „Białoruś – „terra incognita””
  • Filemon Kowalik, Kosmetolog, Jabłonna Lacka, otrzymuje kupon na panel moderowany „zarządzanie finansami dla niefinansistów” lub jedną z naszych gier integracyjnych a ponadto publikację „Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera”