Dofinansowanie na warsztaty menedżerskie

Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Łódzki Fundusz Edukacyjny” na trzy Biznesowe Szkolenia Kierownicze wsparcie nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Analityków Finansowych w spółce Konwikpol
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Synteza i zastosowanie fluorokarbofunkcyjnych związków krzemoorganicznych
 • „Peptaderm” – sporządzenie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
 • nowoczesny system Obsługi Biznesu (ISOB)
 • nowoczesny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • opracowanie uruchomienia planu ekspansji eksportu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie i wdrożenie do oferty komercyjnej systemu IT Manager (PKWiU 72.21.11)
 • opracowanie i uruchomienie wzoru użytkowego wielofunkcyjnego zestawu do utrzymywania czystości
 • sporządzenie nowych materiałów i uruchomienie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie wzoru użytkowego modernizacyjnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • koncepcja informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych procesów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • struktura usług szkoleniowych on-line: sporządzenie funkcjonalno-programistyczne oraz wdrożenie nowoczesnego systemu e-learningowego w formule WEB 3.0.
 • reorganizacja istniejącego serwisu elektronicznego chce.to poprzez uruchomienie nowych e-usług.
 • system Integracji Informatycznej ELMEGA
 • jako narzędzia aktywnie wspierające sprzedaż.
 • stworzenie CBR interaktywnych systemów Oświetlenia Awaryjnego
 • uruchomienie modernizacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów interaktywnych i kreskowych za pomocą głosu
 • implementacja nowoczesnych metodyki produkcji wyrobów chemii budowlanej
 • uruchomienie planu ekspansji importu w Suntech S.A.
 • uruchomienie elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • wypracowanie nowoczesnego elektronicznego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
 • wypracowanie zdalnego systemu monitorowania ruchu drogowego
 • zbudowanie cyfrowego serwisu (portalu) społecznościowego dla osób zainteresowanych budową, wykończeniem lub dekoracją domu lub mieszkania.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu PROGFIN.PL Analizy, prognozy finansowe i elementy biznes koncepcji oraz rejestr firm on-line

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie kierowników