Podstawy teoretyczne dla klientów wykładów – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą stworzone na następującym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie poniższych lektur jako aneks do programu Symulacje Menedżerskie.
Przypominamy w tym miejscu, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera lektury wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Budowanie Umiejętności Menedżerskich w Dynamicznej Firmie, Tymon Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Elwik
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
 • Technologia procesów przemysł. w transp. samochod.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Maszyna cyfrowa szuka odpowiedniego stanowiska
 • Kontrola chemiczna obiegów wodnych i wodno-parowych
 • Słownik ortograficzny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Twoje przyszłe miejsce pracy-Leksykon
 • Konstrukcja maszyn elektrycznych
 • Elektrotechnika z elektroniką
 • Projektowanie procesów technologicznych.Automaty tokarskie wzdłużne
 • Metaloznawstwo
 • Mały rocznik statystyczny 1981
 • Uzwojenie transformatorów energetycznych. Budowa i obliczanie.
 • Problemy środowisk przyrodniczych
 • Telewizyjne systemy cyfrowe.
 • Lekkie przegrody w budownictwie
 • Prawa dziecka
 • Rzecz o kratownicach
 • Kulisy kroju i szycia.
 • Jak mierzyć,sterować i regulować za pomocą Basicu?
 • Obsługa motopomp
 • Bukiet z warzyw cz.2
 • Cyfrowe układy scalone CMOS
 • Window 3.0
 • Technika łączeniowa obwodów elektroenergetycznych
 • Ekonomia
 • Demokracja u schyłku XX wieku
 • Informatyka – pierwsze kroki
 • Podręczny słownik polsko-niemiecki Wyd. XIV. 1018 str., 20 cm.
 • Cuda natury 191str.30cm
 • Aparatura i urządzenia chłodnicze Wyd IV 427 str., 20 cm
 • Samochody osobowe Opisy techniczne i dane regulacyjne cz.V 152 str., 24 cm
 • Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
 • Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
 • Works dla każdego Works dla Windows 2.0 PL Dla początkujących i średnio zaawansow. 245 str., 23 cm
 • Symulacje szkoleniowe – podstawy praktyczne
 • Filozofia Najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofi dla niefilozofów 528s 18cm
 • Pasowania i pomiary Wyd.III 312 str., 20 cm
 • Ochrona środowiska – Problemy społeczne ekonomiczne i prawne Wyd.II 293 str., 20 cm
 • Strategia finansowania przedsiębiorstwa 123s 20cm
 • Słownik łacińsko-polski
 • Wnioskowanie statystyczne dla studentów Modele i metody Wyd.II 181 str,24 cm
 • Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach Wyd.VI 274 str,20 cm
 • Ekonomia 2 547 str,24 cm
 • Słownik socjologiczny 263 str, 21 cm
 • Systemy i sieci SDH 360 str,24
 • Anteny telewizyjne i radiowe Wyd.III 174 str, 24 cm
 • Komunikacja niewerbalna – za maską człowiek 168 str, 20 cm
 • Strategie rozwoju firmy 336 str, 20 cm
 • Pola i fale elektromagnetyczne 304 str, 24 cm
 • Stochastyczne równania różniczkowe 403 str, 24 cm
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów 220 str, 24 cm
 • Nowe repetytorium z języka rosyjskiego 310s 24cm
 • Windows 2000 NT 5 40 str, 24 cm
 • Analiza ilościowa Pracownia chemiczna wyd 5 190s 24cm
 • Wprowadzenie do transmisji danych 357s 24cm
 • Windows 2000 PL 330s 23cm
 • Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. 461s 24cm
 • Systemy ekspertowe 235 str, 24 cm
 • Przekładnie ślimakowe walcowe 194s 24cm