Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem programu nr KMB/43 3 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram debata w czasie spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”


 • Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: milicki oraz leszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., Ulstein FAMA Sp. z o.o., Eco Car Rafał Chmielewski, PROMOS Spółka z o.o., Telewizja Kablowa Kwidzyn , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce , Andromeda Productions Sp. z o.o., Dagmara Chmielniak Web 4 U , GRAFMAJ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Czesław Majorek, MOBICERT , Ream , Transition Technologies S.A., Firma Usługowo-Handlowa AKAR Grzegorz Piela, Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o., Kosowicz Wiesław „DRAFT” Biuro Projektowe

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.